Omgevingsvergunning tijdelijke terrasoverkapping

Wilt u uw terras tijdelijk overkappen? Vraag dan een vergunning aan. Als gemeente moeten wij namelijk beoordelen of uw overkapping voldoet aan de geldende richtlijnen voor (corona)veiligheid en gezondheid. 
 

Direct online aanvragen

Voorwaarden

Alle terrasoverkappingen moeten veilig en coronaproof zijn. Ook mogen ze geen belemmering vormen voor de weekmarkten of bij laden & lossen.

Lees in het addendum terrasoverkappingen  op overheid.nl aan welke voorwaarden de terrasoverkappingen moeten voldoen.

Tijdelijk

De nieuw te plaatsen terrasoverkappingen zijn altijd tijdelijk van aard. De vergunning geldt tot en met 30 april 2021.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een tijdelijke terrasoverkapping heffen wij leges. Deze bedragen:

  • als er moet worden afgeweken van de regels van het bestemmingsplan: €216,65
  • in overige gevallen: € 96,00

We onderzoeken momenteel hoe we deze aanvragen vrij kunnen stellen van leges. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Aanvragen

U kunt uw omgevingsvergunning voor een tijdelijke terrasoverkapping online aanvragen. Is uw aanvraag volledig én voldoet deze aan de voorwaarden? Dan verstrekken wij de vergunning binnen twee weken na aanvraag, via een versnelde procedure. Er volgt geen welstandtoets. 

Vragen?

Heeft u vragen over of bij het online aanvragen van de vergunning? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met telefoonnummer 14 046.