Standplaats, vergunning (standplaatsenbeleid 2015)

Onder standplaats (standplaatsbeleid 2015) wordt verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Het betreft bijvoorbeeld de verkoop van vis, bloemen, snacks en dergelijke vanaf een vaste standplaats. Hiervoor heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Voorwaarden

 

Regels omtrent standplaatsen zijn vastgesteld in het standplaatsenbeleid en de Apv. Een vergunning is verplicht. U kunt een eenmalige, tijdelijke en vaste standplaatsvergunning aanvragen. Een eenmalige vergunning geldt voor één dag, een tijdelijke vergunning voor een periode van maximaal 6 maanden en een vaste vergunning voor onbepaalde tijd. Ook voor openbare plaatsen in privaat eigendom dient een vergunning te worden aangevraagd.

 

Kosten

U betaalt eenmalig legeskosten, voor het maken van de vergunning en precario per strekkende meter per dag. Indien u gebruik maakt van de gemeentelijke electrakasten wordt er een vast bedrag in rekening gebracht.

 

Aanvraag

Vergunningen worden verleend voor vastgestelde standplaatslocaties.Neem contact op met mevr. M. Houben - Kicken (telefoonnr. 046 - 477 8538).

Aanvragen dienen 6 weken van te voren schriftelijk ingediend te worden.

Gemeente Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

 

Vul vervolgens het aanvraagformulier in om de vergunning aan te vragen.