Home

Home

  • Jongeren 5 - 18 jaar

    Hier vind je meer informatie voor jongeren tussen de 5 en 18 jaar over bijvoorbeeld leerplicht of kwalificatieplicht.

  • Jongeren 18 - 27 jaar

    Iedere jongere tussen de 18 en 27 jaar volgt een opleiding om een diploma te halen of is aan het werk. Sittard-Geleen doet er veel aan om jongeren zo lang mogelijk op school te houden. Een diploma op zak betekent dat je beter bent voorbereid op je toekomst.

  • Ouders / verzorgers

    Uw kind voor het eerst naar school en dan? Wat zijn de rechten en plichten van de leerplichtwet? Ouders vinden hier meer informatie

Het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek doen zoveel mogelijk tegen spijbelen en voortijdig schoolverlaten, om jongeren een goede bagage mee te geven op de arbeidsmarkt.

 

Alle jongens en meisjes die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt, of 12 volledige schooljaren heeft doorlopen. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun 18e jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal MBO-2, HAVO of VWO-niveau.

 

Het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL) is het samenwerkingsverband op het gebied van leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen.

Uitgelicht

Jaarverslag Leerplicht 2015-2016

Download het Jaarverslag Leerplicht over het schooljaar 2015-2016

pdf, 9MB

Download dit bestand

Zoeken