Home

Site opgeheven

Alle informatie over de Omgevingsvisie (voorheen structuurvisie) vindt u op de website van de gemeente Sittard-Geleen

http://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Omgevingsvisie_2016