Toolkit 'Kansen voor alle Kinderen'

Deze toolkit is samen voor onze partners samengesteld om de regeling Kansen voor alle Kinderen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Wij bieden u verschillende (digitale) communicatiemiddelen die u kunt inzetten ter promotie van www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen.

Deze toolkit is samen voor onze partners samengesteld om de regeling Kansen voor alle Kinderen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.  Wij bieden u verschillende (digitale) communicatiemiddelen die u kunt inzetten ter promotie van www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen.

 

Download de Toolkit

 

Waarom?

De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en meekunnen doen op het gebied van school, uitjes, sport en cultuur. Veel ouders weten niet dat deze mogelijkheden er zijn, daarom vragen wij uw hulp om de informatie zoveel mogelijk te delen via eigen kanalen zoals bijvoorbeeld een schoolkrant, brieven aan ouders, digitaal leerlingenportaal, uw clubblad en ga zo maar door. U ziet en kent de gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dus verwijs deze ouders ook vooral door naar www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen.

Wat zit er in de toolkit?

in de toolkit (Zip-bestand, ca. 140MB) vindt u flyers, posters en advertenties over "Kansen voor alle Kinderen' Ook zitten er in de toolkit een aantal redactionele teksten en banners die u kunt gebruiken op uw website of social mediakanalen:

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marianne Adams, medewerkster Communicatie via marianne.adams@sittard-geleen.nl  of 046 – 477 7630.