Zitterd ReviSited 1999-2015

Zitterd Revisited staat voor een integrale en duurzame vernieuwing van het centrum van Sittard. Uitgangspunt voor alle vernieuwing is het respecteren en versterken van het historisch karakter van de binnenstad. Want dáár ligt de kracht van Sittard. Dat is ook de basis voor alle toekomstige vernieuwing.

Deze website biedt uitgebreide informatie over het Masterplan Zitterd ReviSited. Waar ligt volgens architect Jo Coenen de kracht van de Sittardse binnenstad? Wat zijn de uitgangspunten? Wat zijn de doelstellingen? Wat is er van terecht gekomen? Hoe gaat het nu verder?