Bebouwing

Zowel in ruimtelijke als in functionele zin is de binnenstad van Sittard toe aan revitalisering. In de loop der jaren hebben er in en rond de historische binnenstad ontwikkelingen plaatsgevonden die de schoonheid en functionaliteit van de stad verstoren. Het ‘ontkernen’ van de binnenstad maakt de bijzondere kwaliteiten opnieuw zichtbaar. Daardoor ontstaat er weer ruimte voor groen en water in de stad. Het versterken van de bestaande routes, én het introduceren van nieuwe routes en verblijfsplekken, brengt nieuwe dynamiek.

De binnenstad van Sittard was toe aan revitalisering. In de loop der jaren veranderde de historische binnenstad en de schoonheid en functionaliteit van de stad raakten verstoord.

De historische kern benadrukken maakt de bijzondere kwaliteiten van de stad weer zichtbaar. Zo ontstaat weer ruimte in de stad voor groen en water. Door het weer aantrekkelijk maken van bestaande routes, het introduceren van nieuwe routes en verblijfsplekken, onstaat er weer levendigheid in de stad.

De tekst gaat verder onder de foto.

Overzicht van de reikwijdte van het Masterplan Zitterd Revisited ingetekend op een plattegrond van de binnenstad.
Foto | Overzicht van de reikwijdte van het Masterplan Zitterd Revisited.
 

Herontwikkeling

Door de verschillende binnenstadslocaties nieuwe functies te geven  kwam er ruimte voor culturele, sociale en commerciële functies. Ligne en de Oude Ziekenhuis Locatie hadden hierin een sleutelpositie. Maar ook de herontwikkeling van het Kloosterkwartier en de Engelenhof dragen bij aan de vitaliteit van de binnenstad.

Openbare ruimte

De gebruikswaarde en verblijfskwaliteit van de binnenstad worden vergroot door kwalitatieve openbare ruimte te creëren. Met bijzondere plekken zoals het park in de Schootsvelden en op de Oude Ziekenhuis Locatie. Het vergroten van de ‘doorwaadbaarheid’ met een netwerk van straatjes, paden en doorsteekjes maakt de binnenstad spannend en interessant voor zowel bezoekers als inwoners van Sittard-Geleen.

Oude Ziekenhuis Locatie

De Oude Ziekenhuis Locatie is ruim 6 ha groot en daarmee vergelijkbaar met het oppervlak van de historische binnenstad. De locatie was afgesloten van de stad en ondoordringbaar. Het gebied was monofunctioneel met een heel beperkt deel intramuraal wonen. In januari 2009 zijn alle ziekenhuisactiviteiten verplaatst naar het ‘state-of-the-art’ Zuyderland ziekenhuis in het middengebied tussen Sittard en Geleen. Op het Frans Klooster na is de gehele locatie gesloopt en vrijgekomen voor herontwikkeling.

Op de Oude Ziekenhuis Locatie ontstaat op termijn de ‘nieuwe binnenstad’ die complementair is aan en versterkend werkt voor de bestaande binnenstad. Binnen een fijnmazig stratenpatroon is er ruimte voor een grote variatie aan gebouwen. Er ontstaat een groenstedelijk woonmilieu. Het Frans Klooster krijgt een bijzondere stedelijke functie. Het gebouw heeft een belangrijke structurerende en identiteitbepalende positie. Daarnaast is er ruimte voor commerciële functies.

Ligne vormt een belangrijke schakel tussen de 'historische binnenstad' en de ‘nieuwe binnenstad’.