Duurzaamheid

In de stedenbouwkundige en functionele ontwikkelingen van Zitterd Revisited spelen economische, sociaal-culturele en ecologische processen een samenhangende rol.

Bij duurzame ontwikkeling spelen economische, sociaal-culturele en ecologische processen een samenhangende rol. Deze drie kernbegrippen vindt men, onder de 3 P’s People (mens), Planet (milieu), Profit (economie), ook terug in de duurzame ondernemingsstrategieën van bedrijven. Voor Zitterd Revisited dient het proces van duurzame ontwikkeling in haar drie-eenheid volwaardig en in de juiste planstadia betrokken te worden bij stedenbouwkundige ontwikkelingen en in de zorg voor adequate culturele en sociale voorzieningen.

 

Duurzaamheidsvisie

Bij het opstellen van de duurzaamheidvisie voor Zitterd Revisited wordt gebruik gemaakt van de Milieu-Maximalisatie-Methode. Dat een methodiek om op een geïntegreerde wijze de milieuaspecten natuur, bodem, water, energie, geluid, verkeer, luchtkwaliteit, externe veiligheid en leefbaarheid inzichtelijk te maken en in een (stedenbouwkundig) ontwerp op te nemen.

 

Duurzaam bouwen en wonen

Duurzaam bouwen leidt tot een goede score op het gebied van gezondheid, comfort, leefbaarheid en waarde voor de toekomst. Tegelijkertijd blijven de milieueffecten door materiaalgebruik, energie- en waterverbruik en afvalproductie zo klein mogelijk. Voor Zitterd Revisited wordt gekozen voor duurzaam bouwen en wonen met GPR gebouw. Dat is een digitaal prestatie-instrument voor woningen, kantoren, scholen en bedrijfsgebouwen. Het programma geeft voor de modules energie, materialen, afval, water, gezondheid en woonkwaliteit een kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot 10. Hoe hoger de kwaliteit, ofwel hoe lager de milieubelasting, hoe hoger de score. De gemeente Sittard-Geleen verwacht van aanvragers van bouwvergunningen op de diverse onderdelen tenminste een milieuscore 7.

 

Duurzaam groen en water

Groen en water verhogen de belevingswaarde en recreatiemogelijkheden in de stad. Daarnaast draagt het bij aan een gezond leefklimaat in een stedelijk gebied en kunnen de gevolgen van klimaatverandering (periodes met meer extreme regenbuien en droogtes) beter opgevangen worden.