Groen

Via twee beeklopen dringen landschap en ecologie door tot diep in de historische binnenstad. De Schootsvelden vormen in het stedelijk gebied een belangrijke schakel in het groen en ecologisch netwerk. Om dit te versterken wordt het water in de beken weer zichtbaar gemaakt en wordt het water in de Schootsvelden teruggebracht. De oostelijke Schootsvelden, tussen Paardestraat en Putstraat, vormen een ‘droge, groene verbinding’ met het hellinggebied de Kollenberg, dat aan de oostzijde diep doordringt in de stad.

Via de beide beeklopen dringen landschap en ecologie door tot diep in de historische binnenstad. De Schootsvelden vormen in het stedelijk gebied een belangrijke schakel in het groen en ecologisch netwerk. Om dit te versterken wordt het water in de beken weer zichtbaar gemaakt en wordt het water in de Schootsvelden teruggebracht. De oostelijke schootsvelden, tussen Paardestraat en Putstraat, vormen een ‘droge, groene verbinding’ met het hellinggebied de Kollenberg, dat aan de oostzijde diep doordringt in de stad.

Onder de foto gaat de tekst verder.

Kloostertuinen met de water in de gracht, de wal en schootsvelden.
Foto | Kloostertuinen met de water in de gracht, de wal en schootsvelden.
 

Groene recreatieve routes

Openbare ruimte - binnenstad

Pleinen en plekken

Bomenstructuur

Bijzondere en hoogwaardige groene plekken

Tuinen en plantsoenen

Tuinen in het schootsveld