Historie

Architect Jo Coenen stelde in 2001 een integrale visie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Sittardse binnenstad. Uitgangspunt van deze visie is het respecteren en versterken van het historisch karakter van de binnenstad. In dit historisch karakter en haar regionale functie ligt de kracht van de binnenstad en daarmee ook de basis voor alle verdere vernieuwing.

Archtiect Jo Coenen stelde in 2001 een integrale visie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Sittardse binnenstad. Uitgangspunt is het respecteren en versterken van het historisch karakter van de binnenstad. In dit historisch karakter en haar regionale functie ligt de kracht van de binnenstad en is de basis voor alle verdere vernieuwing.

 

De eerste potlood schetsen van Jo Coenen over de ontwikkeling van Ligne en de Oude Ziekenhuis locatie.

Foto | Eerste schetsen van Jo Coenen van de ontwikkeling Ligne en Oude Ziekenhuis locatie.

 

Kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Sittard.

Regionale functie Zitterd ReviSited.