Zitterd Revisited in de regio

Een regio met ruim 150.000 inwoners kan niet zonder een krachtig, regionaal stedelijk centrum en de daarbij behorende dynamiek. Binnen de Westelijke Mijnstreek is deze stedelijke kwaliteit onvoldoende aanwezig.

Zitterd ReviSited als geheel en Ligne in het bijzonder leveren een belangrijke bijdrage aan de stedelijke kwaliteit van de regio door het creëren van een excellent stedelijk woonmilieu. De concentratie van culturele, commerciële en onderwijs activiteiten in het stedelijk centrum versterkt het woon- en leefklimaat.

Het op niveau brengen van een stadscentrum met een regionaal functie draagt ertoe bij dat huidige middeninkomens en jongeren beter aan de stad en regio verbonden blijven. Het biedt de regio een belangrijke vestigingsfactor voor zowel kenniswerkers als bedrijven. Het is een aanjager voor de verdere revitalisering van de stad.

Ook vanuit de regio is er dus letterlijk de behoefte om nieuw leven in de stad te brengen en de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuren te herstellen en te versterken. Terug naar de historische kracht van Sittard: Zitterd Revisited.