Monumenten

De binnenstad van Sittard, begrensd door de Schootsvelden, is een rijksbeschermd stadsgezicht. Cultuurhistorische effectrapportage ‘De kerk in het midden laten’ beschrijft de eventuele consequenties van Zitterd Revisited op het historisch gegroeide weefsel van Sittard. De uitwerking van deze bescherming is in de verschillende bestemmingsplannen opgenomen.

In 2000 is door het Monumentenhuis Limburg het rapport: ‘De kerk in het midden laten’ geschreven. Deze cultuurhistorische effectrapportage beschrijft de eventuele consequenties van Zitterd Revisited op het historisch gegroeide weefsel van Sittard. De binnenstad van Sittard, begrensd door de Schootsvelden, is een door de Minister van OCW aangewezen rijksbeschermd stadsgezicht. De uitwerking van deze bescherming is in de verschillende bestemmingsplannen opgenomen.

 

Om tot een verfijning te komen is in november 2005 een deelstudie verricht naar de cultuurhistorische aspecten van de Schootsvelden rondom de oude binnenstad en het integrale waterbeheer hierin. Vervolgens is in 2009 op basis van de onderzoeken naar de verschillende deelaspecten een integrale visie ontwikkeld voor de Schootsvelden. Deze visie geeft antwoord op de vraag of het water in de (voormalige) grachten teruggebracht moet worden.

 

De impact van Zitterd Revisited op de stad Sittard-Geleen is groot. Het heeft de gemeente opnieuw laten inzien welke bijzondere panden, complexen en structuren Sittard bezit. Op cultuurhistorisch gebied zal het rijksbeschermde stadsgezicht opgerekt worden met een plaatselijke bescherming tussen het station en het einde van de Putstraat en de Paardestraat.