Openbare ruimte

De rijke historie van Sittard heeft haar sporen nagelaten, al zijn deze soms nauwelijks nog te zien of te ervaren. In deze ‘oude sporen’ ligt een belangrijk deel van de eigen identiteit van de stad verborgen. Dit geldt voor de historische bebouwing, maar ook voor de oude structuren van straten, pleinen, beken en verdedigingswerken. Een straat is vaak veel ouder dan de gebouwen die eraan staan. Zitterd Revisited wil de ‘oude sporen’ blootleggen en een nieuwe betekenis geven in de stad.

De rijke historie van de stad heeft haar sporen nagelaten. Soms zijn ze nauwelijks nog te zien of te ervaren. In deze ‘oude sporen’ ligt een belangrijk deel van de eigen identiteit van de stad verborgen. Dit geldt voor de historische bebouwing, maar ook voor de oude structuren van straten, pleinen, beken en verdedigingswerken. Een straat is vaak veel ouder dan de gebouwen die eraan staan. Het doel is de ‘oude sporen’ bloot te leggen en een nieuwe betekenis te geven in de stad. Hoe deze gedachte concreet wordt uitgewerkt, leest u in het Masterplan Openbare Ruimte Binnenstad.

Wal en schootsvelden

De historische vestingwerkingen van Sittard bestaan onder andere uit een wal met gracht en de daarbij behorende schootsvelden. In de loop van de geschiedenis zijn grote delen van de vestingwerken en de vrije schootsvelden bewaard gebleven. Dat is uniek in Nederland. Met de vaststelling van ontwikkelvisie Zitterd Revisited is besloten om dit unieke karakter te versterken. Dat doen we door water terug te brengen rond de stadswallen en de schootsvelden in te richten als groen verblijfsgebied. Zo krijgen de schootsvelden een nieuwe betekenis voor de stad. Er ontstaat een afgebakend, nieuw 'park' met stedelijke allure gebaseerd op sporen uit het verleden.

Onder de foto gaat de tekst verder.

Gracht en wal met historische binnenstad op de achtergrond.
Foto | Zicht op historische binnenstad met gracht en wal

Routing

De belangrijkste looproute door de binnenstad loopt van de Markt naar het station. Deze route bestaat uit één lange winkelstraat. Er is geen aantrekkelijke parallelle route en slechts een beperkte mogelijkheid om 'rondjes' te lopen. Door nieuwe en verrassende routes toe te voegen wordt de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroot. Een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte geeft de bestaande straten in de binnenstad meer uitstraling. Daardoor worden het aantrekkelijkere looproutes.

Limbrichterstraat in Sittard met wandelend publiek.
Foto | Limbrichterstraat in Sittard
 

Parallel aan de 'winkelroute' tussen Markt en station wordt er een tweede route aangelegd, de 'culturele route'. Deze loopt van de Markt via de Oude Markt en Deken Thijssenstraat, richting de Walramstraat en de Stationsstraat. Ter hoogte van Ligne worden beiden routes met elkaar verbonden. De 'culturele route' heeft een meer informeel en ontspannen karakter. Dit in tegenstelling tot de drukke en voorspelbare 'winkelroute'. Doordat de culturele route langs heel verschillende plekken in de binnenstad loopt, is hij verrassend en aantrekkelijk.

Culturele wandelroute met basiliek en Mariaplein.
Foto | Culturele route met basiliek en Mariahof
 

De bebouwing langs de route voorziet in stedelijke en culturele functies, zoals het Kloosterkwartier (hotel met horeca, kleinschalige, bijzondere retail en luxe wonen), de Basiliek, de Grote Kerk, het Newseum, een hogeschool en het Frans Klooster. Voor dit laatste gebouw wordt er gezocht naar een onderscheidende, stedelijke functie.