Fietsverkeer

Stimulering van het fietsgebruik speelt een cruciale rol bij het streven om het autogebruik terug te dringen. Vooral op de korte afstanden is de fiets nog belangrijker dan het openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Iets dat bijvoorbeeld in het kader van koopkrachtbinding (inwoners kopen in het eigen centrum) van groot belang is.

Voor Zitterd Revisited is het van belang de onderscheiden noord-zuid en west-oost hoofdfietsroutes op te nemen in de uitwerking van de ruimtelijke plannen. Er komen langs die routes in de directe nabijheid van het centrum bewaakte en gratis stallingsvoorzieningen.

Gelet op de fietsstromen vanuit Sittard-Oost richting het station en scheiding van fiets- en autostromen, moet fietsen door de Schootsvelden worden gefaciliteerd. Daarbij moet worden uitgemond op de Deken Tijssenstraat en níet op de Haspelsestraat.

Er zijn twee mogelijkheden om fietsers De Dobbelsteen te laten passeren. Een daarvan loopt over de Linde en de andere over het plein van De Dobbelsteen.

Morfologie fietsverkeer