Openbaar vervoer

Stimuleren van openbaar vervoer is een andere manier om het autogebruik terug te dringen. Als voor Zitterd Revisited het doorgaande verkeer wordt onttrokken aan de Haspelsestraat-Deken Tijssenstraat-Walramstraat, dient de bestaande busroute vanaf het noorden en oosten richting busstation te worden omgelegd.

 

Een gestrekte route over de Odasingel-Elisabeth van Barstraat- Parallelweg is mogelijk, maar voorziet niet in de absoluut noodzakelijke centrumhalte dicht bij de voorzieningen. Er moet dus worden gezocht naar een andere routering, waarbij wel een halte dicht bij het centrum ingelegd kan worden. Een route over het Dobbelsteenplein kan, maar is vanwege het gewenste verblijfsklimaat ter plekke minder wenselijk.

 

Een andere optie is om de knip in de Rijksweg Noord zodanig vorm te geven dat deze niet geldt voor het openbaar vervoer. Voorwaarde is wel dat de busbeweging vanaf de Rijksweg Noord naar en van de Wilhelminastraat dan geen problemen oplevert.