Zichtlijnen

De skyline van Sittard wordt gekenmerkt door de torenspitsen van de vele kerken en kapellen die de stad rijk is. Uitzicht op deze torenspitsen versterkt de oriëntatie in de binnenstad. Er ontstaat meer samenhang tussen de verschillende deelgebieden.

De skyline van Sittard wordt gekenmerkt door de torenspitsen van de vele kerken en kapellen die de stad rijk is. Uitzicht op deze torenspitsen versterkt de oriëntatie in de binnenstad. Er ontstaat meer samenhang tussen de verschillende deelgebieden. Het zicht op de torens wordt waar mogelijk gehandhaafd en verbeterd.

De zichtlijn tussen de kapel van het Frans Klooster en de toren van de Grote Kerk (H. Petrus) vormt de ruimtelijke drager tussen de historische en de ‘nieuwe’ binnenstad. De zichtlijn op de toren van de Grote Kerk wordt vanuit verschillende invalswegen vanuit het noorden gerespecteerd en gehandhaafd. Door het herinrichten van de Schootsvelden wordt het uitzicht vanaf de wal op de Schootsvelden en omgekeerd vanuit de Schootsvelden op de stad weer in ere hersteld.

Plattegrond met daarin getekend de zichtlijnen naar de Grote Kerk en de kapel van het Frans Klooster

Foto | Zichtlijnen naar de Grote Kerk en de kapel van het Frans Klooster.