Archeologisch onderzoek Oostelijke Schootsvelden

Na de afronding van fase 1 lag de herinrichting van de Oostelijke Schootsvelden een tijdje stil. Daar komt nu snel verandering in. Na de zomervakantie worden de werkzaamheden voor fase 2 opgepakt. Gezien de financiële situatie van de gemeente wordt deze fase versoberd uitgevoerd.

Historie wordt zichtbaar

Afbeelding overzichtschets projectgebied fase 2
Overzichtschets projectgebied

Fase 2 bestaat uit het terugbrengen van de historische grachten rondom Sittard. De dubbele gracht wordt nog niet watervoerend, zoals oorspronkelijk bedoeld, maar ingezaaid met bloemen, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Bij hevige regenval fungeert deze bovendien als buffer, om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast wordt een fietspad aangelegd door de schootsvelden, worden de twee trappen veiliger gemaakt en worden de drie historische gebouwtjes hersteld.

Archeologisch onderzoek

Vooruitlopend hierop vindt archeologisch onderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek hopen we onder meer het verloop en de fasering van de grachten en de rondeelmuur vast te stellen. Ook worden de fasering en datering van de wal en de stadsmuur onderzocht. Daarnaast vindt aanvullend bouwhistorisch onderzoek plaats naar de lange gang van het ondergrondse kazematstelsel van Fort Sanderbout. Om dit mogelijk te maken, worden de houten vloer en de onderliggende zandlaag in de voormalige schietgang van het fort verwijderd. Het fort wordt hierdoor op termijn ook beter toegankelijk voor publiek.

Start werkzaamheden

Het verwijderen van de houten vloer gebeurt op zaterdag 3 augustus. De archeologische onderzoeken starten maandag 12 augustus en duren naar verwachting tot 23 augustus. Aansluitend starten de uitvoerende werkzaamheden voor fase 2.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met gemeentelijk projectleider Raymond Dumont, tel. 06-53318029, raymond.dumont@sittard-geleen.nl.