Archeologische opgraving bij Fort Sanderbout te bezoeken

Persbericht Sittard-Geleen, 28 oktober 2016 – De archeologische opgraving bij Fort Sanderbout in Sittard is te bezoeken. Dat kan op zondag 30 oktober tussen 12.00-15.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich dan laten informeren over de nieuwe inzichten die het archeologische onderzoek heeft opgeleverd. Leden van de vereniging Sittards Verleden geven toelichting bij de sleuven die zijn gegraven.

Het archeologisch onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de omvang van de verdedigingswerken bij Fort Sanderbout. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de herinrichtingsplannen van de noordelijke schootsvelden. Deze herinrichting maakt onderdeel uit van het Masterplan Zitterd ReviSited.

Uit de nieuwe inzichten blijkt dat een tekening van de vestingwerken uit 1538 toch meer waarheidsgetrouw is dan oorspronkelijk werd gedacht. Zo zijn sporen van de grote vestingtoren met een doorsnee van 30 meter gevonden. Deze toren staat ook prominent op deze oude tekening. Ook de omvang van de waterwerken rondom de vesting blijken groter dan gedacht. De vestingstad Sittard had maar liefst 3 slotgrachten. Iets dat voor een middeleeuwse stad redelijk uniek is.

De resultaten van het onderzoek zijn ingescand en worden verwerkt tot een 3D reconstructie. Deze reconstructie en de overige bevindingen zullen op een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden worden gepresenteerd. Deze bijeenkomst zal naar verwachting aan het einde van dit jaar plaatsvinden.