Bodemwerkzaamheden in Oostelijke Schootsvelden

Vandaag, 4 april 2018, wordt gestart met diverse onderzoeken in de Oostelijke Schootsvelden.

In het gebied waar de gracht langs de wal heeft gelopen wordt de toplaag tot een diepte van 30 cm afgegraven. Deze grond wordt tijdelijk in depot geplaatst.

Na het afgraven van de toplaag vindt het onderzoek naar ‘Niet Gesprongen Explosieven’ plaats. Ook wordt bodemonderzoek uitgevoerd om de kwaliteit van de grond te bepalen. Het afgraven van de grond zal onder toeziend oog van een archeoloog plaatsvinden.

De aannemer start deze week ook met het aanbrengen van de rioolbuizen in het bestaande wandelpad dat de volkstuinen doorkruist. Dit riool gaat zorgen voor de voor de verbinding van de groene gracht op de watervoerende grachten.

Wij verzoeken u tijdens de werkzaamheden de met rood-witte linten afgezette gebieden niet te betreden. Dit in verband met uw eigen veiligheid en om de onderzoeken niet te verstoren.