Eerste werkzaamheden oostelijke schootsvelden

12 december 2017 - De eerste week van werkzaamheden in de oostelijke schootsvelden zit er op. Tijd voor een kort overzicht

Opschonen
Vorige week zijn we gestart met het opschonen van de strook grond tussen de wal en de tuinen. Op deze plek komt straks de dubbele gracht te liggen. Stukje voor stukje maken we de grond vrij van begroeiing en opstallen. Een gespecialiseerd bedrijf verwijdert eerst alle aangetroffen asbest. Als het weer een beetje meezit, is de hele strook in de loop van deze week klaar. Dan kunnen we het perceel gaan opschonen waar de zeven nieuwe tuinen worden aangelegd. Vóór de kerstvakantie maken we nog een rondje langs alle tuinders. Samen bekijken we ter plekke nog even wat weg kan en wat niet.

 

Afzetlint
Het werkgebied is afgezet met een lint. Datzelfde geldt voor de paden en trappen die naar het werkgebied toe leiden. Vanwege de asbestsanering mag u zich niet voorbij dit lint begeven. 

Hagen
Voor het aanleggen van de dubbele gracht, moeten op sommige plekken hagen worden verwijderd. Hiervoor is een speciaal werkprotocol opgesteld. Moet het hoveniersbedrijf inheemse hagen verwijderen? Dan worden ze met wortel en al uit de grond gehaald en meteen opgekuild. Het hoveniersbedrijf beoordeelt de opgekuilde hagen op vitaliteit. Dat gebeurt overigens onder het wakend oog van een cultuurtechnisch toezichthouder. Zijn de hagen gezond? Dan worden ze na afloop van de werkzaamheden in het gebied herplant. Planten die niet meer vitaal zijn, worden vervangen.

De hagen die deze week zijn verwijderd, bleken ernstig aangetast door ingegroeide draad. Ze worden straks vervangen door gezonde planten.

Exotische hagen (zoals taxus) worden niet meer herplant, maar vervangen door inheemse haagsoorten.

Kerst
In de kerstvakantie (23 december tot en met 7 januari) wordt niet gewerkt. Natuurlijk zorgen we ervoor dat het gebied er dan netjes bij ligt.

Informatiepunt
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Loop dan gerust binnen in de bouwkeet. Onze toezichthouder, dhr. Tom Sijstermans, staat u graag te woord.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de voortgang van de werkzaamheden? Abonneer u dan op de elektronische nieuwsbrief. Stuur hiervoor een email naar schootsvelden@sittard-geleen.nl.

Waar doen we het allemaal voor?
Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van de ontwikkelvisie Zitterd Revisited. In de loop van de geschiedenis zijn grote delen van de historische vestingwerken en de vrije schootsvelden van Sittard bewaard gebleven. Dat is uniek in Nederland. Met de vaststelling van ontwikkelvisie Zitterd Revisited is besloten om dit unieke karakter te versterken. Dat doen we o.a. door water terug te brengen rond de stadswallen en vanuit de schootsvelden weer zicht te bieden op de tuinen en Fort Sanderbout. Meer informatie.