Geen overeenstemming over overdracht en doorontwikkeling Hanenhof

Persbericht Sittard-Geleen, 9 september 2016 - De gemeente Sittard-Geleen en Jan Smeets Produkties BV hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de overdracht en doorontwikkeling van de Hanenhof. Ondanks het constructieve overleg in de afgelopen periode heeft dit helaas niet geleid tot een overeenkomst.

Partijen hebben, sinds het tekenen van de intentieovereenkomst in mei 2015, de mogelijkheden onderzocht om te komen tot de overdracht van de Hanenhof aan Jan Smeets Produkties BV als ook de doorontwikkeling van de Hanenhof tot een multifunctioneel poppodium voor 1500 tot 2000 personen. Dit zou een mooie aanvulling zijn op het gemeentelijk aanbod aan podia. Daarnaast zouden (culturele) verenigingen uit het stadsdeel Geleen kunnen profiteren van goed en betaalbaar podium. 

Na constructieve gesprekken en een uiterst zorgvuldige afweging van de zijde van Jan Smeets Producties BV is besloten af te zien van de overeenkomst. De vereiste investeringen in relatie tot de terugverdientijd in combinatie met de leeftijd van de initiatiefnemer zijn de belangrijkste beweegredenen. 

De gemeente heeft op basis van de motivatie begrip voor het genomen besluit. De gemeente is bovendien verheugd te vernemen dat Jan Smeets wel bereid is om concerten in de Hanenhof te organiseren wanneer de Hanenhof wordt herontwikkeld.