Historisch gebied stadsomwalling Sittard vernieuwd

De herinrichting van de Oostelijke Schootsvelden als onderdeel van Zitterd Revisited is afgerond. Het hele gebied is opgeschoond. De volkstuinen zijn opnieuw ingericht. Ook zijn de grachten uitgegraven en zijn er wandel- en fietspaden aangelegd. Dit stukje Sittard is nu veiliger, waterklaar en goed bereikbaar voor wandelaars en fietsers.

Op 29 november 2019 is de afronding van de werkzaamheden feestelijk gevierd met een bijeenkomst voor genodigden. Wethouder Bessems plantte samen met gedeputeerde Andy Dritty (Binnenstedelijke Ontwikkeling) een boom. “Het mooie van dit project is dat het ruimte biedt voor stadsnatuur, het organiseren van evenementen en voor ontspanning en recreatie. Dat is een grote plus voor de aantrekkingskracht van de stad en het woonplezier van haar inwoners”, aldus gedeputeerde Andy Dritty.

Met de afronding van de herinrichting van de Oostelijke Schootsvelden is de historische aanblik van het centrum versterkt. Daarnaast worden nadelige effecten van de klimaatverandering gedempt door uitgegraven grachten, die dienen als buffer om wateroverlast te beperken. Ook is de veiligheid vergroot dankzij overzichtelijke paden, hekwerken en camerabewaking. Het project heeft in totaal 2,5 miljoen euro gekost, waar de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg voor een cofinanciering hebben gezorgd. De eerste fase werd in de zomer van 2018 afgerond. Nadat onder meer grondverwerving en herinrichtingsonderzoek heeft plaatsgevonden, zijn het afgelopen jaar de grachten uitgegraven, heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden en is een fietspad aangelegd. Overigens zal dit fietspad pas eerdaags worden opengesteld wanneer de verlichting in werking is. Aanleg van deze verlichting is ietwat vertraagd door omstandigheden.

Tijdens het project is in de voorbereiding en uitvoering nauw samenwerkt met de betrokken volkstuinders en historische verenigingen.

Wethouder Bessems plantte samen met gedeputeerde Andy Dritty een boom

Foto: Marc Schols