Laatste volkstuinen verplaatst

27-03-2018 - De laatste volkstuinen in de Oostelijke Schootsvelden zijn verplaatst. De niet meer in gebruik zijnde tuinen worden momenteel ontdaan van de resterende materialen en begroeiing. Daarmee komt het eerste deel van de werkzaamheden in de Oostelijke Schootsvelden tot een einde.

De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen. Het doel was om alle volkstuinders vóór de start van het tuinseizoen een opgeschoonde of nieuwe volkstuin te bieden. Dat is gelukt.

Voorafgaand en tijdens de opschoning en/of verplaatsing van de tuinen is vaak en uitgebreid gesproken met de tuinders en de volkstuinvereniging. Alle tuinders zijn in de gelegenheid gesteld een nieuw tuinhuis te kiezen. Oude tuintunnels, kassen en bestratingen zijn vervangen door hoogwaardige materialen. Planten en materialen zijn handmatig verplaatst onder begeleiding van een expert. En de in het gebied aanwezige bijen zijn onder deskundige begeleiding naar hun nieuwe onderkomens gebracht.

Het gebied is nu klaar voor het tweede deel van het project: de aanleg van de watervoerende dubbele gracht. De aanbesteding voor deze werkzaamheden loopt. We hopen in juni te kunnen starten.

De opwaardering van de oostelijke schootsvelden is een onderdeel van Zitterd ReviSited. In de loop van de geschiedenis zijn grote delen van de historische vestingwerken en de vrije schootsvelden van Sittard bewaard gebleven. Dat is uniek in Nederland. Met de vaststelling van ontwikkelvisie Zitterd ReviSited is besloten om dit unieke karakter te versterken. Dat doet de gemeente door onder andere het water terug te brengen rond de stadswallen en vanuit de schootsvelden weer zicht te bieden op de tuinen en Fort Sanderbout.