Lentekriebels

16 maart 2018 - De volkstuinen in de oostelijke schootsvelden zijn zo goed als lenteklaar. Het gebied is opgeschoond en de hagen zijn gesnoeid. De nieuw aangelegde tuinen zijn klaar en de nieuwe tuinhuisjes staan er voor een groot deel. We zijn momenteel druk bezig met de laatste werkzaamheden voor de eerste fase van het project.

Werkzaamheden zijde Kennedysingel
Aan de zijde van de President Kennedysingel wordt een groot deel van de haag vervangen. Zoals reeds eerder vermeld, is dit deel van de haag niet meer vitaal en doorspekt met exoten. De haag wordt hier vervangen door een Limburgse haag bestaande uit kornoelje, meidoorn, haagbeuk, veldesdoorn en sleedoorn. Voordat de nieuwe haagplanten in de grond worden gezet, plaatsen we eerst het hekwerk. Dit komt aan de binnenzijde van de tuinen te staan. Als de nieuwe haagplanten straks uitgelopen en op hoogte zijn, is dit hekwerk vanaf de straatkant niet meer zichtbaar.

Tussen de tuinen en de President Kennedysingel wordt het voetpad vernieuwd. Hiervoor vinden momenteel de voorbereidende werkzaamheden plaats.

 

Werkzaamheden zijde stadswal
Aan de kant van de stadswal is het hekwerk inmiddels geplaatst. Het hekwerk laat aan de onderzijde voldoende ruimte voor de doorgang van egels. De hagen worden nu aangeplant. In de strook tussen de wal en de tuinen waar straks de watervoerende dubbele gracht komt, vindt na Pasen bodemonderzoek plaats. Ook controleren we het gebied dan op eventuele aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.

Werkzaamheden zijde parkeerplaats
De haag bij het parkeerterrein aan de Putstraat wordt volgende week gesnoeid en vrijgemaakt van draad en ander metaal. Zo vormen de hagen in het gebied een overzichtelijke geheel.

Tuinhuisjes
Gisteren zijn 23 tuinhuisjes opgeleverd aan de Volkstuinvereniging. De huisjes worden nog voorzien van regenpijpen met onderaan een bocht richting de tuin. Opvang van regenwater in tonnen is niet nodig, daarvoor komt er te weinig water van de daken. De sedumplantjes die daar liggen werken als een spons en houden veel water vast. De groene daken zorgen trouwens ook voor voedselvoorziening en nestgelegenheid voor wilde bijen in het gebied.

Verhuizing
De planten uit drie van de vijf te verplaatsen tuinen zijn inmiddels verhuisd. Dat is gebeurd met hulp van de betreffende volkstuinders en onder begeleiding van Vera Wilders, een deskundige op het gebied van vaste planten die speciaal hiervoor is ingeschakeld.

Notenboom
In de nieuwe tuin van mevrouw Hoekstra is een notenboom geplant. Deze is ter vervanging van de boom die enkele maanden geleden per ongeluk is gekapt. De bijen, die reeds eerder onder deskundige begeleiding zijn verhuisd, blijken hun weg naar het nieuwe tuinhuis goed te kunnen vinden.