Lichtmasterplan Centrum Sittard

Een sfeervolle en veilige binnenstad in de avondlijke uren. Dat is het uitgangspunt van het onlangs vastgestelde masterplan voor de verlichting van de Sittardse binnenstad.

Een sfeervolle en veilige binnenstad in de avondlijke uren. Dat is het uitgangspunt van het onlangs vastgestelde masterplan voor de verlichting van de Sittardse binnenstad. Hoe maken we de historische structuur van de binnenstad op een bijzondere wijze beleefbaar? Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers ’s avonds de entrees en looproutes in het centrum herkennen? Dat monumentale gebouwen, bruggen en pleinen ook ‘s avonds het straatbeeld bepalen? En hoe kan goede verlichting eraan bijdragen dat mensen zich ook in het donker veilig voelen in de binnenstad?

Allemaal vragen die aan de orde komen in het nieuwe verlichtingsplan, dat is opgesteld in samenspraak met bewoners en ondernemers in het centrum van Sittard. Het plan geldt als leidraad voor alle nieuwe verlichtingsprojecten, toekomstige onderhoudswerkzaamheden en vervanging of vernieuwing in de historische binnenstad. 

Aanlichten Sint Petruskerk

Het Lichtmasterplan Centrum Sittard maakt deel uit van het geactualiseerde Masterplan Zitterd Revisited. Dit heeft tot doel om de Sittardse binnenstad een regionaal aantrekkelijke plek te maken om te wonen, werken, winkelen en recreëren.

De samenvatting van het lichtmasterplan is weergegeven op acht posters. Deze geven achtereenvolgens meer informatie over het concept 'Stad met twee gezichten', de Lightning DNA code en aanlichtingsregels, belangrijke gebouwen, pleinverlichting, de nachtkaart en een totaal impressie.

Download hier de samenvatting.