Na regen komt zonneschijn

Ook in de oostelijke schootsvelden. Het was de afgelopen weken prima weer voor de werkzaamheden aan de hagen en de funderingen van de nieuwe tuinhuisjes. En voor de verplaatsing van het laatste bijenvolk.

Hagen
In de afgelopen twee weken is er druk gesnoeid en bijgeplant. De werkzaamheden aan de te behouden hagen zijn grotendeels afgerond. De nieuw geplante hagen die als perceelafscheiding tussen de tuinen dienen, worden nog teruggesnoeid op 1 meter. Zo krijgen ze meer ‘body’ als ze straks uitlopen in het voorjaar.

Nieuwe tuinhuisjes
De plateaus waar de nieuwe tuinhuisjes op komen te staan, zijn zo goed als klaar. Het gros van de tuinhuisjes staat inmiddels ook. Mét sedum op de daken. De huisjes zien nu nog heel nieuw uit, maar ze zullen met de tijd mooi verkleuren. Dan gaan ze veel meer op in de omgeving.

Bijen
De bijen van mevrouw Hoekstra staan inmiddels ook op hun nieuwe plek. Onder toeziend oog van mevrouw Hoekstra, andere imkers en deskundigen zijn ze voorzichtig overgebracht naar een speciaal op maat gemaakt tuinhuisje.

     

Paden
De aanleg van de voetpaden in de tuintjes schiet goed op. Met de nieuwe tuinhuisjes, de aangepote hagen en het duurzaam aangelegde straatwerk ontstaat een eerste beeld van de nieuwe situatie.

Veiligheid
Het is fijn om te ervaren hoe betrokken iedereen is bij de werkzaamheden. Dagelijks komen mensen naar ons toe om te kijken hoe het gaat. We willen u op het hart drukken om wel goed te blijven letten op uw veiligheid. We werken met veel grote machines. Blijf alstublieft weg uit de draaicirkel daarvan! En volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers ter plekke!