Nieuwe invulling leegstaande winkelpanden in binnenstad Sittard

Persbericht Sittard-Geleen, 13 september 2016 - De Gemeente subsidieert het project Entrepreneur Zuyd Labs. Met de subsidie worden twee leegstaande winkelpanden aan de Steenweg omgevormd tot studieomgevingen waarin studenten werken aan vraagstukken van ondernemers. De subsidie bedraagt 113.527 euro.

Noël Lebens wethouder voor binnenstedelijke ontwikkeling: “Het mes snijdt met dit project aan twee kanten. Enerzijds wordt winkelleegstand aangepakt en wordt de binnenstad verlevendigd met studenten. Anderzijds wordt de kennis en kunde van Zuyd Hogeschool gekoppeld aan de ondernemers in de binnenstad van Sittard.”

Het initiatief levert een belangrijke bijdrage aan de verandering van de Steenweg tot ondernemersstraat. Dit past binnen de leegstandsaanpak en de verkleining van het kernwinkelgebied in Sittard. De leegstandsaanpak en de verkleining van het winkelgebied zijn belangrijke onderdelen van het Masterplan Zitterd Revisited. Door de komst van de labs krijgt 400 m2 leegstaande winkelruimte een nieuwe bestemming.

Zuyd Hogeschool wil met de Field labs haar studenten de mogelijkheid bieden om de opgedane kennis toe te passen in een echte praktijkomgeving en in direct contact met het ondernemersveld in Sittard-Geleen. In de praktijkomgevingen worden onderzoeksopdrachten uitgevoerd door studenten vanuit verschillende disciplines.

In november staat de officiële opening van de twee locaties aan de Steenweg 64 en 76  gepland.