Opgravingen Fort Sanderbout

Recente opgravingen in de schootsvelden in Sittard, rondom Fort Sanderbout, hebben enkele unieke vondsten opgeleverd.

Recente opgravingen in de schootsvelden in Sittard, rondom Fort Sanderbout, hebben enkele unieke vondsten opgeleverd. De opdracht hiertoe werd verstrekt door de gemeente, om te onderzoeken of er rondom het fort nog restanten lagen van de middeleeuwse verdedigingswerken. Die moesten de stad destijds beschermen tegen vijandige legers.

Tijdens de opgravingen is een middeleeuwse toren van mergelblokken uit de late 14e eeuw gevonden. Met een omtrek van maar liefst 40 meter, mag deze voor een relatief ‘kleine veste’ als Sittard zonder meer bijzonder worden genoemd. Ook zijn twee middeleeuwse stadsgrachten en een 17e-eeuwse Ravelijn aangetroffen. Noemenswaardig is ook de muntschat, met munten uit onder andere 1633 en 1655.

Stuk voor stuk vondsten die tot waardevolle inzichten over het verleden van Sittard als vestingstad leiden. En die een rol spelen bij de doorontwikkeling van de schootsvelden, als onderdeel van het Masterplan Zitterd Revisited.

De resultaten van het onderzoek zijn door PelserHartman verwerkt tot een 3D reconstructie. Deze geeft een uniek beeld van hoe de middeleeuwse Sittardse vestingwerken eruit hebben gezien.

  • Lees hier meer over de (totstandkoming van de) 3D reconstructie.