Overdracht tuinhuisjes

Op 21 maart vond de officiële overdracht plaats van de eerste reeks tuinhuisjes. Aan de kant van de Pres. Kennedysingel is een stuk haag verwijderd. En zes van de zeven verplaatste tuinen worden momenteel leeggeruimd.

26 maart 2018

Overdracht tuinhuisjes
Op 21 maart vond de officiële overdracht plaats van de eerste reeks tuinhuisjes. Onder toeziend oog van de volkstuinvereniging werden de contracten ondertekend. De tuinders kregen de sleutels van hun nieuwe huisjes. Eind volgende week is ook het straatwerk in het hele gebied klaar. Laat het voorjaar maar komen.
 

    

Hagen
Aan de kant van de Pres. Kennedysingel is een stuk haag verwijderd. Deze werkzaamheden zijn begin februari al aangekondigd. Het desbetreffende stuk haag (blauw op kaartje) stond vol met taxus, beuken, liguster, buxus en vlier. Deze exoten worden vervangen door gemengde Limburgse haagplanten zoals die ook elders in het gebied staan. Maar eerst plaatsen we het hekwerk.

 

In het deel van de dubbele haag (geel gearceerd op kaart) stonden nog enkele dikke kornoelje-stammen. Zoals eerder aangekondigd, worden deze herplant. Ze zijn tijdelijk elders in het gebied opgekuild.

Inspectie ecoloog
Voordat de hagen verwijderd zijn, heeft Ecologica ze – conform de Wet natuurbescherming - gecontroleerd op de aanwezigheid van broedvogels. Dat bleek niet het geval.
Achter en tussen de verwijderde hagen troffen we overigens wel veel oud ijzer en plastic aan. Dit is inmiddels allemaal afgevoerd.

Zeven tuinen
Op mevr. Hoekstra na, zijn alle tuinders uit dit gebied verhuisd. Alle materialen en vaste planten die ze mee wilden nemen naar hun nieuwe tuinen, zijn overgebracht. De oude tuinen worden momenteel ontdaan van de resterende materialen en begroeiing. Ook hiervoor heeft eerst ecologische inspectie plaatsgevonden.