Restauratie historische bouwwerkjes

Na de zomervakantie starten we met de restauratie van drie bouwwerkjes in de oostelijke schootsvelden.

Deze zijn op verzoek van de historische verenigingen blijven staan. Een cultuurhistorische inspectie heeft uitgewezen dat ze in slechte toestand verkeren. De gemeente laat ze na de zomervakantie restaureren. Zo blijven ze goed bewaard voor het nageslacht.

Bouwwerk 1

Bouwwerk 2

Bouwwerk 3