Snoeien doet groeien

De werkzaamheden in de oostelijke schootsvelden zijn in volle gang. Het gebied ziet er nu nog kaal en modderig uit. Maar als de weersomstandigheden het toelaten, zijn de tuinen in maart weer klaar voor het nieuwe poot- en groeiseizoen.

Werkzaamheden ‘perceel Eijkenboom’
‘Perceel Eijkenboom’ is inmiddels opgeschoond en gesaneerd. Helaas is per vergissing ook de notenboom gekapt. De gemeente had met mevrouw Hoekstra afgesproken dat deze boom zou blijven staan. De voor de kap verantwoordelijke groenaannemer en toezichthouder hebben hun excuses aangeboden. Met mevrouw Hoekstra is afgesproken dat er een nieuwe notenboom wordt geplant.

Deze week wordt de bestrating aangebracht voor de nieuwe tuinhuisjes op het perceel. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we deze week het eerste ‘model’-tuinhuisje plaatsen.

Hagen
Afgelopen vrijdag konden geïnteresseerden in het gebied terecht voor een rondleiding. Toezichthouder Tom Sijstermans gaf tekst en uitleg over de werkzaamheden, met name die aan de hagen.

Vervanging
Aanwezigen konden ter plekke zien welke delen van de haag nog vitaal zijn en welke helaas niet meer. Met name de haagplanten langs de opgehoogde taluds hebben het zwaar te verduren gehad. Ze zijn grotendeels afgestorven en verdrongen door vlierstruiken. Deze hagen en zgn. ‘exoten’ als taxus worden vervangen door nieuwe haagplanten van 150 - 175 cm hoog. Er komen 8 planten per meter, in twee rijen. De nieuwe haagplanten worden na het planten nog gesnoeid voor de groei.

Verjongingssnoei
De vitale delen van de haag krijgen verjongingssnoei. Ze worden in de hoogte én de breedte flink teruggesnoeid. Hierdoor worden in het voorjaar veel nieuwe scheuten aangemaakt. Vlier, klimop en andere ‘indringers’ worden verwijderd en vervangen door nieuwe haagplanten.

Werktekening
Welke hagen blijven en welke worden vervangen kunt u zien op de werktekening met bijbehorende legenda. Het ziet de komende tijd even kaal uit. Maar als we een jaartje verder zijn staat er weer een mooie en toekomstbestendige Limburgse haagstructuur van kornoelje, meidoorn, haagbeuk, veldesdoorn en  sleedoorn.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden in de oostelijke schootsvelden? Loop dan gerust binnen in de bouwkeet. Onze toezichthouder Tom Sijstermans staat u graag te woord.

Werkzaamheden oostelijke schootsvelden