Update werkzaamheden oostelijke schootsvelden

19 december 2017 - De tweede week van werkzaamheden in de oostelijke schootsvelden zit er op. De strook grond tussen de wal en de tuinen is opgeschoond en asbestvrij gemaakt. Nu zijn we druk bezig met het perceel waar straks de zeven nieuwe tuinen worden aangelegd.

Asbest
Op dit perceel is inmiddels alle zichtbare asbest verzameld en verpakt. Ook de bovenste grondlaag wordt aan een grondige inspectie onderworpen. Als alles volgens verwachting verloopt, is het perceel nog deze week helemaal asbestvrij.

Fietspad
Het nieuw aan te leggen fietspad in het opgeschoonde gebied, is uitgezet met witte paaltjes. De plek van het hekwerk is aangegeven met rode paaltjes. Dit is tevens de grens tussen de tuinen en het openbare gebied. De huidige punten zijn met de gps bepaald. Voor de daadwerkelijke uitvoering zullen we de plek van de paaltjes in het terrein nog nauwkeurig controleren.

Bodemonderzoek
In januari vinden er op verschillende plekken in de oostelijke schootsvelden grondboringen plaats. Deze boringen zijn onderdeel van een bodemonderzoek. Zo’n onderzoek wordt standaard uitgevoerd om de kwaliteit van af te graven grond vast te stellen. Zo weten we waar de af te voeren grond naar toe gaat en waarvoor deze weer mag worden gebruikt.

Hagen
Eveneens in januari beginnen we met de verjongingssnoei van de hagen in de oostelijke schootsvelden. Op plekken waar de hagen minder vitaal zijn, planten we bij. Datzelfde doen we op stukken waar de hagen teveel bestaan uit slechts één haagsoort. Exoten als taxus worden verwijderd en vervangen. Zodat er straks in het voorjaar een mooie, gemengde haag staat met planten die van oudsher in Limburg voorkomen.