Update oostelijke schootsvelden

Stand van zaken werkzaamheden op 14 april 2018

14 april 2018

Rioolbuizen
Onder het wandelpad dat de volkstuinen doorkruist, is het riool inmiddels aangebracht. Deze buizen dienen om overtollig regenwater straks af te voeren vanuit de groene gracht naar de watervoerende grachten bij de wal. Want het klimaat verandert. Nederland moet rekening houden met meer en hevigere neerslag. De groene gracht doet daarbij dienst als bufferzone en is tevens belangrijk voor de dieren en planten in de schootsvelden.

Over dieren gesproken
Het hekwerk is nu bijna overal geplaatst. We voeren nog een laatste controle uit om te zien of er voldoende onderdoorgangen zijn voor egels. En in de tuinen waar bijen worden gehouden, zijn klimop-schermen geplaatst zodat de bijen bij het uitvliegen meteen op hoogte zijn.

Hagen
De nieuw geplante hagen zijn teruggesnoeid zodat ze veel nieuwe takken aanmaken. Buitenom zijn inmiddels twee gladde draden geplaatst die de hagen mooi omhoog geleiden langs het hekwerk. Als de hagen voldoende hoog zijn, worden de draden weer weggehaald.

Bodemonderzoek
In week 16 vindt er bodemonderzoek plaats in het gebied van de droge buitengracht. Dit ter voorbereiding op toekomstige werkzaamheden in de volgende projectfase.

Gratis koemest
Groen-aannemer Van der Linden heeft gisteren een lading gedroogde koemest laten afleveren voor de tuinders. De gecertificeerde mest vindt gretig aftrek.