Verjongingssnoei volkstuinen

De verjongingssnoei is in volle gang. Om een goed beeld te krijgen van wat er in het gebied allemaal gebeurt, hebben we een filmpje gemaakt.

 

Snoeiwerkzaamheden

De verjongingssnoei is in volle gang. De buitenkant van de hagen in het rode gebied op de kaart is al grotendeels gesnoeid. De haag in het blauwe gebied is niet meer vitaal. Ze wordt na carnaval weggehaald en vervangen door nieuwe haagplanten. In het deel van de dubbele haag (gele arcering op de kaart) staan nog enkele dikke kornoelje-stammen. Deze laten we elders in het gebied herplanten.

 

 

Filmpje

Om een goed beeld te krijgen van wat er in het gebied allemaal gebeurt, hebben we een filmpje gemaakt. Toezichthouder Tom Sijstermans geeft u tekst en uitleg bij de diverse werkzaamheden.

 

Ecoloog

De Volkstuinvereniging heeft een nieuwe richtlijn ingesteld. Daarin staat dat bomen in de volkstuinen maximaal twee meter hoog mogen zijn. Op verzoek van de volkstuinvereniging en in goed overleg met de tuinders zijn de meeste te hoge bomen uit de tuinen verwijderd. Dit is gebeurd onder begeleiding van een ecoloog.

 

Archeologie

In de tuinen wordt momenteel volop gewerkt. Een goed moment om ook meteen boringen te doen voor archeologisch onderzoek rond Fort Sanderbout. De uitkomsten van deze boringen worden straks meegenomen in de onderzoeksvraag voor het vervolgonderzoek.