Volkstuinencomplex opgeleverd

3 juni 2018 - Het nieuw ingerichte volkstuincomplex is overgedragen aan het bestuur van Volkstuinvereniging De Gats. Er zijn hier en daar nog wat afwerkingspuntjes. Die worden komende tijd opgepakt.

Het bestuur van de volkstuinvereniging is nu weer het aanspreekpunt voor de tuinders in het gebied.

         

Poorten
De nieuwe poorten zijn inmiddels op vier na geleverd en geplaatst. Voor de vier ontbrekende hebben we tijdelijke poorten aangebracht. We hopen de laatste exemplaren nog voor de bouwvakantie te plaatsen.

Verlichting
Alle armaturen zijn geplaatst en aangesloten op het openbare verlichtingsnetwerk. De lampen branden vanaf 24 juni.

Onderhoud wal
Aan de stadswal is onderhoud gepleegd. Het talud is gemaaid, uitgevuld met vrijkomende, gezeefde, grond uit het werk en opnieuw ingezaaid met bloemrijk graszaad. Omwille van de stabiliteit moet er vóór de winter weer een gesloten grasmat liggen. Om dat te bewerkstelligen wordt het nieuwe gras op het talud de komende periode regelmatig gemaaid.

Hagen
In de haag rond de voormalige zeven tuinen is een tijd geleden een doorgang gemaakt voor de inzet van materieel. Deze doorgang wordt weer beplant met nieuwe haagplanten. De hagen in het gebied worden begin deze week gesnoeid. Dit is onderdeel van het gemeente brede snoei-onderhoud dat in deze tijd jaarlijks plaatsvindt.

Onkruid
U zult de komende tijd onkruid tegenkomen tussen en rond de hagen. We laten dit bewust staan. Zo voorkomen we dat de bovengrond bij zomerse temperaturen te snel uitdroogt. Dat is niet goed voor de wortels van de nieuwe en herplante hagen.