Partners

 

De gemeente Sittard-Geleen werkt voor Zitterd ReviSited samen met de volgende partijen:

 

Subsidies

 
Zitterd Revisited draagt bij aan een goede woon- en leefomgeving voor de inwoners van de Westelijke Mijnstreek. Daarom krijgt het project subsidies van de Regio Westelijke Mijnstreek.

Logo Westelijke Mijnstreek

De Provincie Limburg subsidieert Zitterd ReviSited vanuit het Stads- en Dorpsvernieuwingfonds en Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. 
Logo Provincie Limburg
 
 
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur verleende een subsidie op grond van de regeling Projectsubsidies Belvédère.
Het Logo van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 
 
Europese (EFRO) subsidies zijn verkregen in het kader van OP-Zuid voor de herinrichting van de publieke ruimtes van het Kloosterkwartier (subsidie 500.000,- euro ) en infrastructurele werken (subsidie 1.440.000,- euro ).
 

Logo EU NL met fonds en statement eronder fc klein    

 

Logo OP Zuid