Zitterd ReviSited

Zitterd Revisited staat voor een integrale en duurzame vernieuwing van het centrum van Sittard. Uitgangspunt van alle vernieuwing is het respecteren en versterken van het historisch karakter van de binnenstad. Want dáár ligt de kracht van  Sittard. En daarmee ook de basis voor alle verdere vernieuwing.

Als het project in 2025 klaar is, moet Sittard weer een regionaal ontmoetingscentrum zijn met een bovenregionale winkelfunctie. Dat alles gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn meerjarige processen. Het gaat om hele grote ingrepen. Die doe je niet in vijf of tien jaar, daar gaan meerdere decennia overheen.

Er spelen voortdurend ontwikkelingen die van invloed zijn op het project. Daarom blijven we studeren op de invulling van Zitterd Revisited. Of zoals supervisor Jo Coenen zei: "Ondanks dat het allemaal lang duurt, wordt het er niet slechter op. Snel gescoord is vaak geen garantie voor kwaliteit. Zeker niet bij het ontwikkelen van een stad. Wij maken dankbaar gebruik van de tijd om onderzoek te doen. Naar alles wat langs komt. Want in Zitterd Revisited moet het beste van Sittards burgerdom landen.'