De Dominicaan

Excellente woonmilieus

Aan de Odasingel staat De Dominicaan. Dit is een appartementgebouw met 54 luxe koopappartementen in vijf lagen. Onder het bouwblok is de parkeergarage die ontsloten wordt via de openbare Odaparking. Door het U-vormig ontwerp heeft bijna iedereen zicht op de historische binnenstad en de Dominicanenwal. De Dominicaan biedt een excellente woonomgeving.

De U-vormige Dominicaan met de open zijde richting schoosvelden.