Odapark

Van Odaflat naar Odapark

De bestaande Odaflat van ZOwonen onderging een grondige renovatie en uitbreiding. Er zijn wooneenheden, verzorgingsfuncties en een dagverblijf toegevoegd. De nieuwbouw heeft qua structuur en verschijningsvorm eenzelfde karakter gekregen als de overige nieuwbouw aan de Odasingel. Onder de nieuwbouw en in de binnenplaats, de 'cour', kunnen bewoners parkeren.

De tekst gaat onder de foto verder.

De achterzijde van het Odapark met uitzicht op de schotsvelden en de historische binnenstad.

In het huidige Odapark zijn de appartementen levensloop bestendig. Ook is er een nieuw welzijnsgebouw, Oos Zittesj Hoes, waar dagactiviteiten plaatsvinden. Zuyderland heeft er een kleine dependance om van daaruit zorg te kunnen verlenen.

De voorzijde van het Odapark aan de Odasingel dat ruimte biedt aan 157 zorgappartementen.

Odapark biedt ruimte aan 157 levensloopbestendige zorgappartementen.