Odasingel

Verkeersveiligheid

De Odasingel maakt deel uit van de ringweg rond het stadscentrum. Tussen de Paardestraat en de Haspelsestraat is de Odasingel opnieuw ingericht. Door de aanleg van een groenstrook met hagen en bomen is snelverkeer en langzamer verkeer gescheiden. Fiets- en voetpaden zijn achter de bomenstrook komen te liggen en verhogen zo de veiligheid.

De nieuwe gebouwen kennen een open structuur. Hierdoor bijven de achterliggende schootsvelden en historische binnenstad zichtbaar. Elk gebouw kent een binnenhof die aan drie zijden omsloten wordt. De open zijde is richting schootsvelden.

De tekst gaat verder onder de foto.

Voorgevel Dominicaan gezien vanaf de Odasingel.