Schootsvelden

De traditionele grachten terug

Als een groene zoom omringen de schootsvelden de oude stadswal en gracht. Ze benadrukken het historisch karakter van de binnenstad. Goed doorkruisbaar voor voetganger en fietser bieden ze ruimte voor onstpanning en natuur.

De noordelijke schootsvelden - tussen Haspelsestraat en Paardestraat - zijn zo goed als klaar. Nu is het de beurt aan de oostelijke schootsvelden - tussen Paardestraat en Putstraat.

Oostelijke schootsvelden

De historische vestingwerken van Sittard bestaan onder andere uit een wal met grachten en de daarbij behorende schootsvelden. In de loop van de geschiedenis zijn grote delen van de vestingwerken en de vrije schootsvelden bewaard gebleven. Dat is uniek in Nederland. Met de vaststelling van ontwikkelvisie Zitterd Revisited is besloten om dit unieke karakter te versterken. Dat doen we door water terug te brengen rond de stadswallen en de schootsvelden in te richten als een open en groen wandel- en fietsgebied. Dit alles gebaseerd op sporen uit het verleden. Zo krijgen de schootsvelden een nieuwe betekenis voor de stad.

Vogelvlucht impressie oostelijke schootsvelden

Water

De Sittardse grachten hadden vroeger niet alleen een verdedigende functie. Ze dienden ook als waterbuffer om overstroming tegen te gaan. Die historische functie willen we ook in de oostelijke Schootsvelden in ere herstellen. Want het klimaat verandert. Nederland moet rekening houden met meer en hevigere neerslag. Ook moeten we als gemeente overgaan op een gescheiden rioolstelsel. Zo’n rioolstelsel voert regenwater niet meer af naar rioolzuiveringen maar naar het oppervlaktewater. De grachten rond de omwalling doen daarbij dienst als bufferzone en zijn tevens belangrijk voor de dieren en planten in de schootsvelden.

Volkstuinen

De volkstuinen in de oostelijke Schootsvelden kennen een lange doorontwikkeling. In de loop van de tijd hebben de tuinen echter een steeds rommeliger beeld gekregen. Bouwwerkjes en hoge hagen belemmeren het (over)zicht. We gaan vanuit de schootsvelden weer zicht bieden op de tuinen en de stadsomwalling met Fort Sanderbout. Dat komt de veiligheid in het gebied ten goede. Ook gaan we dit prachtige historische gebied via een wandel- en fietsnetwerk ontsluiten. De historische perceelindeling en bepaalde karakteristieke haagstructuren blijven daarbij behouden.

De huidige 50 volkstuinen houden of krijgen allemaal een plek in het nieuwe ontwerp (lees hier de toelichting op het ontwerp).
 

Volkstuinen oostelijke schootsvelden

Fort Sanderbout

De oostelijke schootsvelden zijn onlosmakelijk verbonden met het monumentale Fort Sanderbout: een voormalig bastion in de vestingwerken van Sittard. Het is het laatste bolwerk van de stad waarvan nog restanten aanwezig zijn. Het bastion is belangrijk voor de (toeristische) ontsluiting van de schootsvelden. Om te onderzoeken of er rondom Fort Sanderbout nog restanten liggen van de middeleeuwse verdedigingswerken, zijn in 2016 archeologische proefsleuven gegraven. Tijdens dit archeologisch onderzoek kwamen onder meer een middeleeuwse toren van mergelblokken en een ravelijn uit de 17e eeuw tevoorschijn. Maar ook een muntschat, met munten uit onder andere 1633 en 1655. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt tot een 3D reconstructie.

Fort Sanderbout

Beleving

De oostelijke schootsvelden en Fort Sanderbout kennen een bewogen geschiedenis. Die willen we graag beleefbaar maken voor een breed publiek. Samen met de historische verenigingen onderzoeken we op welke manieren dit kan en welke rol Fort Sanderbout daarbij kan spelen. Om hier meer zicht op te krijgen, vindt eerst nog verder archeologisch onderzoek plaats naar de omgeving van het bastion.

Noordelijke schootsvelden

De noordelijke schootsvelden zijn vrij gemaakt van bebouwing om de open structuur terug te brengen. De nieuwe bebouwing aan de Odasingel heeft een open structuur met fraaie doorkijkjes naar de historische binnenstad. Ook het water kreeg zijn belangrijke functie terug. In de gracht staat weer water en bij Ligne is de Keutelbeek weer prominent aanwezig. Een deel van de noordelijke schootsvelden doet dienst als evenemententerrein en wordt als zodanig ingericht.

Voor meer foto's, klik hier.

Schootsvelden Noord Sittard