Schootsvelden

Als een groene zoom omringen de schootsvelden de oude stadswal en gracht. Ze benadrukken het historisch karakter van de binnenstad. Goed doorkruisbaar voor voetganger en fietser bieden ze ruimte voor onstpanning en natuur.

De noordelijke schootsvelden - tussen Haspelsestraat en Paardestraat - zijn zo goed als klaar. Nu is het de beurt aan de oostelijke schootsvelden - tussen Paardestraat en Putstraat.

Oostelijke schootsvelden

De historische vestingwerken van Sittard bestaan onder andere uit een wal met grachten en de daarbij behorende schootsvelden. In de loop van de geschiedenis zijn grote delen van de vestingwerken en de vrije schootsvelden bewaard gebleven. Dat is uniek in Nederland. Met de vaststelling van ontwikkelvisie Zitterd Revisited is besloten om dit unieke karakter te versterken. Dat doen we door grachten terug te brengen rond de stadswallen en de schootsvelden in te richten als een open en groen wandel- en fietsgebied. Dit alles gebaseerd op sporen uit het verleden. Zo krijgen de schootsvelden een nieuwe betekenis voor de stad.

Vogelvlucht impressie oostelijke schootsvelden

Waterbuffer

De Sittardse grachten hadden vroeger niet alleen een verdedigende functie. Ze dienden ook als waterbuffer om overstroming tegen te gaan. Die historische functie herstellen we. Dat is zo vastgelegd in 'Zitterd Waterproof'. Want het klimaat verandert. Nederland moet rekening houden met meer en hevigere neerslag. We moeten als gemeente overgaan op een gescheiden rioolstelsel. Zo’n rioolstelsel voert regenwater niet meer af naar rioolzuiveringen maar naar het oppervlaktewater. De grachten in de schootsvelden doen daarbij dienst als bufferzone. En zijn tevens belangrijk voor de dieren en planten in het gebied.

Volkstuinen

De volkstuinen in de oostelijke schootsvelden kennen een lange doorontwikkeling. In de loop van de tijd kregen de tuinen een steeds rommeliger beeld. Talloze bouwwerkjes en hoge hagen belemmerden het (over)zicht. Er is nu vanuit de schootsvelden weer zicht op de tuinen en de stadsomwalling met Fort Sanderbout. Dat komt de veiligheid in het gebied ten goede. De historische perceelindeling en bepaalde karakteristieke haagstructuren zijn uiteraard behouden. En de 50 volkstuinen hebben allemaal  een plek gekregen in het nieuwe ontwerp (lees hier de toelichting op het ontwerp). Daarnaast ontsluiten we het gebied via een wandel- en fietsnetwerk. Zodat iedereen kan genieten van dit prachtige stukje Sittard. Wilt u weten welke werkzaamheden er allemaal zijn uitgevoerd? Klik dan hier.