Ontwerp oostelijke schootsvelden

Ontwerp voor de herinrichting van de oostelijke schootsvelden

De herinrichting van de oostelijke schootsvelden verloopt in constructief overleg met Volkstuinvereniging Sittard en de historische verenigingen. Op basis van nader onderzoek, o.a. verricht door de historische verenigingen, komt de voorgestelde inrichting overeen met de historische inrichting van het gebied. De dubbele gracht aan de voet van de wal wordt vooralsnog niet watervoerend.

Schets 2 oostelijke schootsvelden

Het historisch onderzoek leverde ook nieuwe inzichten op over de ontwikkeling van de volkstuinen in de Schootsvelden van Sittard.

Tranchot kaart