Uitgangspunten en proces

Procesinformatie oostelijke schootsvelden

De uitgangspunten voor de integrale herinrichting van de Sittardse schootsvelden zijn in 2010 vastgelegd in het Masterplan Openbare Ruimte Binnenstad Sittard. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het door de gemeenteraad vastegestelde (herziene) programma Zitterd Revisted, archeologisch onderzoek van Goedgebuure en de Tranchot kaart van historisch Sittard. 

Masterplan Openbare Ruimte

Fasen

De werkzaamheden vinden plaats in twee fasen. Fase 1 is afgerond. Het gebied is opgeschoond, het tracé van de dubbele gracht is vrijgemaakt, de volkstuinen zijn opnieuw ingericht, er is verlichting aangebracht en het wandelpad is aangelegd.

Fase 2 start in augustus 2019. De grachten worden uitgegraven en ingezaaid. Er wordt een fietspad aangelegd en het gebied wordt verder ontsloten voor wandelaars.

Samenspraak

De herinrichting van de oostelijke schootsvelden gebeurt in samenspraak met: