Uitgangspunten en proces

De uitgangspunten voor de integrale herinrichting van de Sittardse schootsvelden zijn in 2010 vastgelegd in het Masterplan Openbare Ruimte Binnenstad Sittard. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het door de gemeenteraad vastegestelde (herziene) programma Zitterd Revisted, archeologisch onderzoek van Goedgebuure en de Tranchot kaart van historisch Sittard. 

Masterplan Openbare Ruimte

Samenspraak

De herinrichting van de oostelijke schootsvelden gebeurt in samenspraak met:

Met deze partijen vindt regelmatig afstemmingsoverleg plaats. Schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp van de oostelijke schootsvelden worden met hen voorbesproken en waar mogelijk bijgesteld.

Daarnaast vindt afstemming plaats met de tuinders van volkstuincomplex De Gats en met omwonenden. Op voordracht van de tuinders is bijvoorbeeld de hoogte van hekwerk en hagen aangepast. En wordt één van de drie geplande wandelpaden uit het ontwerp geschrapt.