Veelgestelde vragen

 • Waarop zijn de plannen voor de herinrichting gebaseerd?
  De voorliggende plannen zijn gebaseerd op eerdere besluitvorming door de gemeenteraad, gedegen historisch onderzoek en archeologisch veldonderzoek op wetenschappelijke basis. De plannen zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en vinden draagvlak bij een meerderheid van de volkstuinders en de historische verenigingen.
   
 • Hoe oud zijn de kornoeljehagen in de volkstuinen?
  Het merendeel van de hagen is geplant in 1984. Ze dienden als vervanging van de hagen die moesten worden gerooid wegens Iepenziekte.
   
 • Gaan volkstuinen en hagen plaatsmaken voor gras?
  Nee, ter hoogte van de te verplaatsen zeven tuinen komt een historisch verantwoorde, droge gracht die wordt ingezaaid met een bijen-vriendelijk bloemenmengsel. Deze droge gracht dient ook als buffer voor overvloedig regenwater bij zware buien.
   
 • Komen er brede, geasfalteerde wegen in het gebied?
  Nee, alleen het nieuw aan te leggen fietspad wordt geasfalteerd. Het reeds bestaande pad over de wal wordt opnieuw geasfalteerd. Alle overige paden worden half-verhard. De paden door de volkstuinen worden 2 meter breed met zijdelings 50 cm ruimte tot aan de hagen.
   
 • Moeten de volkstuinen weg?
  Nee, de volkstuinen moeten niet weg. Van de 50 tuinen in het gebied worden er 7 verplaatst. Dat is nodig om de geschiedenis van het gebied te laten herleven en met name de veiligheid te verhogen. De gebruikers van deze 7 tuinen krijgen van de gemeente nieuwe tuinen aangeboden binnen het volkstuincomplex. Ook krijgen ze ondersteuning bij het verhuizen.
   
 • Wat gebeurt er met de andere volkstuintjes?
  Rondom alle volkstuinen wordt aan de binnenzijde een hekwerk geplaatst voor de veiligheid. Er worden nieuwe tuinhuisjes aangeboden om het beeld van het gebied te verfraaien. Alle aanwezig asbest wordt verwijderd.
   
 • Krijgen de gebruikers van die volkstuintjes ook ondersteuning?
  Ja, met alle tuinders wordt daarover individueel gesproken.
   
 • Gaan de honingbijenvolken in de volkstuinen dood als ze worden verplaatst?  
  Nee, imkers kunnen bijenvolken veilig verplaatsen.
   
 • Hoe zit het met de overige fauna in de volkstuinen en schootsvelden? Worden er dieren verjaagd?
  Nee, er worden geen dieren verjaagd. Het aantal tuinen met planten, struiken en bomen blijft verder gelijk. Het water in de grachten is verder gunstig voor dieren en vormt een eigen natuurwaarde. 
   
 • Is het inrichtingsplan vergunningplichtig?
  Ja, voor de uitvoering van het hele plan zijn meerdere omgevingsvergunningen nodig. De procedures daarvoor zijn of worden opgestart en publicatie geschiedt volgens de gebruikelijke weg, via het landelijk systeem overheid.nl . De beschikking van het college is vervolgens voor bezwaar en beroep vatbaar.