Werkzaamheden

De herinrichting van de oostelijke schootsvelden brengt Sittard weer een stap dichter bij de stad die het ooit was: een historische grachtenstad met volop ruimte voor het water. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase bestaat uit het opschonen van het gebied, het opnieuw inrichten van de volkstuinen en het vrijmaken van het grachtentracé. Deze fase is inmiddels afgerond. Hier vindt u een overzicht van wat we zoal hebben gedaan.

Opschonen
De groenaannemer heeft het gebied grondig opgeschoond. En dat was hard nodig. In de loop van de tijd hebben de volkstuinen in de oostelijke schootsvelden een steeds rommeliger beeld gekregen. Slordige bouwwerkjes en hoge hagen belemmerden het (over)zicht. Ook lag het prachtige historische gebied vol met asbest, puin en zwerfafval. Maar liefst 44 vrachtwagens bouwpuin en sloopafval, 7 vrachtwagens plastic, 31 vrachtwagens snoeihout en 1 vrachtwagen asbest zijn uit het gebied verwijderd. De hoeveelheid aangetroffen asbest is vergelijkbaar met het oppervlak van bijna 4 tennisbanen. 

Vóór en tijdens de opschoonactie...

      

       

     

Ná de opschoonactie

 

 

   

Het is nu nog even wennen; de 'kale' volkstuintjes. Niet iedereen kan zich voorstellen hoe het gebied er over pakweg een jaar uitziet. Als straks alles is aangeplant en groeit en bloeit, zullen de tuintjes weer gauw een groene aanblik bieden.

Duurzame tuinhuisjes
De nieuwe tuinhuisjes zijn duurzaam. Ze zien nu nog heel nieuw uit, maar gaan met de tijd mooi verkleuren. Dan gaan ze veel meer op in de omgeving. De daken van de huisjes zijn begroeid met vetplantjes die het grootste deel van het regenwater opvangen. De groene daken zorgen trouwens ook voor voedselvoorziening en nestgelegenheid voor wilde bijen in het gebied.

Hagen
De hagen in het gebied zijn teruggesnoeid naar 150 cm hoog. Haagplanten die niet meer vitaal zijn, worden vervangen. Ook zgn ‘exoten’ zoals taxus worden vervangen door gemengde Limburgse haagplanten. De historische haagstructuur in het gebied blijft uiteraard behouden. Om een idee te krijgen van wat we aantroffen en wat er in het gebied allemaal gebeurt, hebben we een filmpje gemaakt.

  

Verjongingssnoei
Op de vitale delen van de haag is verjongingssnoei toegepast. De planten zijn in de hoogte én de breedte flink teruggesnoeid. Hierdoor worden in het voorjaar veel nieuwe scheuten aangemaakt. Vlier, klimop en andere ‘indringers’ zijn  verwijderd en vervangen door nieuwe haagplanten.  De lagere hagen zorgen voor meer overzicht. Dat is hard nodig vanwege de vele inbraken in het gebied. Daarnaast ontstaat zo weer zicht op de historische stadsomwalling met Fort Sanderbout.

Werktekening
Welke haagdelen zijn gebleven en welke zijn vervangen kunt u zien op de werktekening met bijbehorende legenda. Het ziet de komende tijd even kaal uit. Maar als we een jaartje verder zijn staat er weer een mooie en toekomstbestendige Limburgse haagstructuur van kornoelje, meidoorn, haagbeuk, veldesdoorn en  sleedoorn.