Actualisatie Masterplan Zitterd ReviSited 2015-2025

Anno 2014 ontstond de behoefte om het masterplan Zitterd ReviSited en de bijbehorende programma's te actualiseren en 10 jaar verder te kijken.

Het masterplan ontvouwt zich vanaf 2015 langs vier lijnen:
1. Centrumstedelijk
2. Openbare ruimte
3. Bereikbaarheid en infrastructuur
4. Gebouwen

In 2014 ontstond de behoefte om het masterplan Zitterd ReviSited en de bijbehorende programma's te actualiseren en 10 jaar vooruit te kijken. Het actualiseren van dit soort binnenstedelijk herstructureringsplannen past bij een langjarig en dynamisch ontwikkelproces. Qua ontwikkelvisie (2015-2025) blijven de hoofddoelstellingen van destijds onverkort overeind.

Visie

Het uitganspunt van de visie is het respecteren en versterken van het historisch karakter van de binnenstad. Hierin ligt de potentie van de binnenstad om haar regionale functie waar te maken. Dit is de basis voor alle verdere vernieuwing.

Deze stedenbouwkundige visie van het masterplan Zitterd ReviSited kent een uitgekiende mix van ontwikkelingen op het gebied van:

  • winkels en diensten
  • horeca
  • stedelijk wonen
  • cultuur
  • onderwijs
  • werken

Bij deze ontwikkelingen in de binnenstad hoort een kwalitatief hoogwaardige publieke ruimte. Een openbare ruimte die uitstekend toegankelijk is, ook voor voetgangers en fietsers, en die voorzien is van goede parkeergelegenheden.

Naast fysieke projecten die zichtbaar zijn in de omgeving worden ook niet-fysieke projecten uitgevoerd, zoals:

  • het compacter maken van het winkelgebied in de binnenstad
  • de programmering van evenementen / activiteiten in Sittard

Het hoofddoel blijft om van de Sittardse binnenstad een vitaal en krachtig ontmoetingscentrum met een optimale mix van wonen, werken, winkelen, studeren en recreëren te maken.

Masterplan Zitterd ReviSited 2015-2025

Het masterplan ontvouwt zich vanaf 2015 langs vier lijnen:
  1. Centrumstedelijk
  2. Openbare ruimte
  3. Bereikbaarheid en infrastructuur
  4. Gebouwen