Programma 2 | Openbare Ruimte

Uniek voor Limburg zijn de Sittardse Schootsvelden. Deze zijn nog grotendeels in tact. Behoud en herstel van deze groen- en waterstructuur vergroot de aantrekkingskracht van de stad. Het biedt zo een groen stedelijk woon en leefmilieu. In de eerste fase van Zitterd ReviSited is het eerste kwart, de Schootsvelden Noord, hersteld en toekomstbestendig gemaakt.

Onder de foto gaat de tekst verder.

Schotosvelden Noord Zitterd ReviSited

Foto | Lege schootsvelden met zicht op Ursulinentuin en historische binnenstad op de achtergrond.
 

Een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte is een absolute voorwaarde voor een aantrekkelijke binnenstad. Het is ook een verbetering van het investeringsklimaat. Gebouwen, straten, pleinen, groen en water worden de sfeerbepalers in de stad.

Schootsvelden Noord met Ligne op de achtergrond.

Foto | Schootsvelden Noord met evenemententerrein en Ligne op de achtergrond.
 

In het Masterplan Openbare Ruimte Sittard zijn de vereisten voor een dergelijke inrichting vastgelegd. Een deel is ook al uitgevoerd. De navolgende projecten worden gerealiseerd:
1.  Ontkluizing Keutelbeek nabij Ligne.
2.  Terugbrengen Schootsvelden Oost.
3.  Uitvoering 2de fase Masterplan Openbare Ruimte Sittard.
4.  Herstructurering Tempelplein e.o.
5.  Herstructurering parkeerplaats Steenweg.
6.  Verbinding buitengebied – centrum vv (locatie huize Kollenberg en achterliggend gebied).