Programma 3 | Bereikbaarheid en infrastructuur

Een vitaal centrum is goed bereikbaar. Dit wordt bekrachtigd in het Mobiliteitsplan en de vorm van doelstellingen als:

  • Optimaliseren van de bereikbaarheid van het centrum

  • Maximaliseren van de verblijfskwaliteit

  • Opheffen van verkeersbarrières

 

De navolgende projecten werden gerealiseerd:

  • Turborotonde ‘de Wissel
  • Aanpak Rijksweg Zuid tussen Wilhelminastraat en de Wissel
  • 2e looproute Markt-Ligne-Station

 

De volgende projecten worden opgepakt:

  • Verbetering fietsnetwerk van en naar het centrum
  • Behoud en versterken onderdoorgang station / oversteekbaarheid station
  • Westelijke Randweg
  • OV Haltelpaats