Programma 4 | Gebouwen

Bestrijding en voorkomen van leegstand van gebouwen in het centrum is noodzakelijk. Hiermee blijft de kwaliteit van de gebouwen en omgeving op peil. Al in 2013 besloot de raad om in het kernwinkelgebied Sittard een clustering te introduceren. Dit was noodzakelijk om  te komen tot een compacter en sterker winkelgebied.

Van oost naar west:

  • Het cluster historisch centrum met winkels, horeca en nieuwe bestemmingen voor monumentale gebouwen;
  • Een cluster van kennis- en cultuurinstellingen
  • Een studentencluster;
  • Een werkcluster.

 

Meer interactie en uitwisseling tussen studenten en bedrijfsleven. Nieuwe banen creëren en daardoor afgestudeerden binden aan de stad is een van de belangrijkste uitgangspunten. Leegstaande monumentale gebouwen hebben hierin een rol hebben.

 

Monumenten in de binnenstad:

  • Kloosterkwartier
  • Parklaan 4 ’t Kleesj
  • Frans Klooster
  • Laaglandgebouw aan de Engelenkampstraat
  • Agnetenklooster aan de Rosmolenstraat/Plakstraat

Parklaan 4, 't Kleesj

Foto | Het voormalig Bisschoppelijk College te Sittard, in de volksmond 't Kleesj' genoemd.