Inkoop

Inkoop WMO

Hier vinden de zorgaanbieders alle informatie over de inkoop en aanbesteding van contracten binnen de Wmo

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben gekozen voor het proces van ‘bestuurlijk aanbesteden. Bestuurlijk aanbesteden is een methodiek waarbij langdurige, flexibele overeenkomsten kunnen worden afgesloten. Die overeenkomsten leggen niet alleen inhoudelijke afspraken vast. Zij stellen ook een formele overlegstructuur vast waarbinnen aangesloten partijen voortdurend kunnen onderhandelen over die inhoudelijke afspraken.Het sociale domein is een complex speelveld, waar de veranderingen elkaar snel opvolgen en in wisselende verbanden wordt samengewerkt met verschillende spelers: gemeenten, zorgaanbieders, non-profit instellingen etcetera. Om die reden bestaat de behoefte om overeenkomsten in het sociaal domein veelal flexibel inrichten zodat tegemoet wordt gekomen aan dit complexe speelveld. Zorgaanbieders vinden hier informatie rondom de inkoop, aanbestedingen en contracten binnen de Wmo